بحران مرگ زودرس نیمی از ایرانیان

گذار سوم بیماری ها در ابتدای مسیراست
با تغییر سبک زندگی مردم و افزایش شهرنشینی، بی تحرکی، استرس،مواد غذایی تراریخته، فضای مجازی و …
شاهد کاهش سن ابتلا به بیماری های غیرواگیر بخصوص پرفشاری خون (HTN) و نهایتا کاهش سن ابتلا به سکته های قلبی و مغزی هستیم که نشات گرفته از رفتارهای تغذیه ای ناایمن ، سبک زندگی غیرایمن، و……. مردم است.
بنظر میرسد با توجه به بعد خانوار ، شاخص امید به زندگی ، سالمند شدن جامعه و … نیاز به تغییراتی در برخی محاسبات شاخصی در حوزه سلامت ضروری باشد.

🚨👈حدود 7 میلیون ایرانی از بیماری پرفشاری خون خود بی خبرند و متاسفانه عده ای هم بیماری خود را خیلی ساده می پندارند.

🚨👈مرگ سالانه 35000 ایرانی زیر 55 سال به دلیل سکته های قلبی و مغزی عمدتا ناشی از فشارخون بالاست.

🚨👈در افراد دارای سابقه بیماری های قلبی عروقی و فشار خون 130 میلی متر جیوه، درمان دارویی پیشگیرانه توصیه می شود. در افراد فاقد سابقه بیماری های قلبی عروقی، اما دارای خطر 10 درصدی بروز این بیماری ها تا 10 سال آینده که فشار خون سیستولیک معادل یا بالاتر از 130 میلی متر جیوه دارند، درمان دارویی به عنوان پیشگیری اولیه توصیه می شود.

🚨👈رهایی از بحران «افزایش بار فشار خون بالا (HTN) در ایران» نیازمند چند اقدام اساسی است :👇

👈اصلاح سبک تغذیه و کاهش مصرف نمک.شکر و روغن به مقدار نصف کنونی
👈افزایش تحرک روزانه 30 دقیقه
👈 بیماران بالای 30 سال به هر دلیلی که به مطب ها مراجعه می کنند از پزشک خود بخواهند که فشار خونشان را کنترل کند
👈همه پزشکان نیز خود را ملزم بدانند فشار خون تمام بیماران بالای 30 سال را فارغ از هر علتی که مراجعه کرده اند، کنترل و در صورت لزوم ارجاع دهند
👈پزشکان خانواده در مراکز شهری و روستایی هر 3 ماه یک بار به کنترل فشارخون همه افراد بالای 30 سال بپردازند

بنظر میرسد که سیمای سلامت و بیماری ، سبک زندگی مردم و نحوه ارائه خدمات سلامت در ایران 1405 به بعد دارای تغییرات شگرف خواهد بود

یادمان باشد که خودمراقبتی ، بهترین وارزانترین و ساده ترین راه پیشگیری از ابتلای به بیماری و مرگ است.

دکتر کریم رضائی

Share: