پیام تبریک موسسه ملی مرهم به مناسبت روز پرستار، حامیان فیروزه‌ای

پرستار همان چهره مهربانِ هنگامه ی دشواری است که بر بالین بیمار حاضر می‌شود و برای لحظاتی با او و دست‌های مهربانش، کلام گرم و شیوا و پر امیدش و نگاه‌های دلسوزانه و مهربانش را همکلام می کند؛ با عشق.
پرستار ترجمان یک رسالت بزرگ و یک احساس سُترگ است که ما او را مسئولیت اجتماعی معنا می کنیم.
فرهنگ ما ایستاده در قامت، برای نیک سرشتان و نیک اندیشان، ترسیم می کند مهر و مرهم و هموندی را.

درودتان باد …

محمدعلی کیانی
مدیرعامل
موسسه ملی مرهم

Share: