زهره جاوید مهر

معاون اجرایی

javidmehr@marhamportal.ir

تحصیلات

کارشناسی روانشناسی عمومی – دانشگاه سلمان فارسی کازرون
کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه علامه طباطبائی

سوابق

مربی کودکان اتیستیک
مدرس آمار توصیفی و آمار استنباطی
مددیار سالمندان در آسایشگاه خیریه کهریزک
۳ سال دبیری انجمن علمی روانشناسی دانشگاه

مهارت ها و افتخارات

بازیگر تئاتر
بازیکن فوتسال
قهرمان کاراته
نوازندگی گیتار
دانشجوی فعال فرهنگی دانشگاه در دوره کارشناسی

Share: