دکتر ایروان مسعودی اصل

عضو هیئت امنا و مدیره

رزومه

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز
قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی
معاون دانشجویی دانشگاه آزاد کشور
مدیرکل امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)

Share: