دکتر سید مهدی گنجیانی

خزانه دار

عضو هیئت امنا و مدیره

رزومه

دکترای تخصصی علوم و معارف اسلامی
دکترای تخصصی فقه و حقوق
اتمام سطح چهار حوزه علمیه قم
مولف برترین پایان نامه دکترای تخصصی کشور – ۱۳۹۴
پژوهشگر و مدرس دانشگاه‌های تهران

Share: