دکتر محمدمهدی گلمکانی

عضو هیئت امنا

رزومه

دکترای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مدیرکل سلامت شهرداری تهران
رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران – ۱۳۸۰
سرپرست مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی – 1380
عضو کمیته توسعه اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت (از سال۱۳۸۳ تاکنون)
دبیر و عضو کمیته سیاستگذاری تحقیقات بالینی کشور ( سال۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴)
سرپرست دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (از سال ۱۳۸۴ -۱۳۸۷)
عضو کمیته اخلاق انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذای کشور ( از سال ۱۳۸۴ تاکنون)
عضو کمیته اخلاق دانشگاه علوم بهزیستی (از سال ۱۳۸۴ تاکنون)
دبیر کمیته مطالعات راهبردی بهداشت و سلامت شهری (از سال ۱۳۸۶ تاکنون)
دبیر کمیسیون سلامت شهرداری تهران (از سال ۱۳۸۶ تاکنون)

Share: