دکتر رضا شاهوردیانی

عضو هیئت امنا

رزومه

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
عضو هیئت موسس سفرهای مناطق محروم
حضور در بیش از ۱۸ سفر داوطلبانه در مناطق محروم کشور

Share: