دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی

بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت امنا و مدیره

رزومه

استاد تمام گروه جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک ایران
رئیس انجمن جراحان پلاستیک ایران ۱۳۸۶ – ۱۳۸۴
رئیس مرکز فوق تخصصی جراحی پلاستیک ۱۵ خرداد تهران ۱۳۹۴ – ۱۳۸۴
رئیس شاخه جراحی جمجمه، فک و صورت – AO در ایران از سال ۱۳۷۸
عضو انجمن بین‌المللی جراحی پلاستیک ۱۳۷۱
عضو بنیان‌گذار انجمن جراحان پلاستیک غرب آسیا ۱۳۸۴
عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی گروه جراحی پلاستیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۷۴
مجری کمیته راهبردی جراحی پلاستیک کشور ۱۳۸۹

Share: