دکتر مهرنوش قدیمی

عضو هیئت امنا و مدیره

رزومه

استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
رتبه یک ورودی کارشناسی ارشد – ۱۳۸۶
همکار پژوهشی دانشگاه هلسینکی، فنلاند
همکار پژوهشی دانشگاه زاراگوزا، اسپانیا

Share: