دکتر رحمت الله حافظی

نائب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت امنا و مدیره

رزومه

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
رئیس بیمارستان نجمیه تهران
معاونت اداری و مالی سازمان پزشکی قانونی کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
معاون اجرایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضو و رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران
عضو هیئت امنای انجمن ام اس ایران
حضور داوطلبانه در قالب پنج شنبه های نیکوکاری در مناطق حاشیه ای تهران
مُبدع پنج شنبه های نیکوکاری مرهم
حضور داوطلبانه در بیش از ۷ سفر مناطق محروم
انجام بیش از ۴۰۰۰ ویزیت رایگان بیماران نیازمند

Share: