علیرضا چیتسازان

عضو هیئت امنا

رزومه

متخصص عکاسی پزشکی
حضور در ۲۵ سفر اعزامی تیم های پزشکی به مناطق محروم کشور
ثبت بیش از ۲۰۰ هزار عکس از سفرهای مناطق محروم کشور
تهیه بیش از ۱۰۰۰ ویدئو از سفرهای گروه های تخصصی و فوق تخصصی مرهم به مناطق محروم

Share: