این کارگاه رایگان توسط دکتر رحمت الله حافظی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر گروه تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی موسسه ملی مرهم در تاریخ پانزدهم خرداد ماه از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در سالن امور صنفی برگزار شد.

در این کارگاه حول محور پیشگیری از دیسک کمر و مشکلات مفصلی صحبت شد.

Share: