طب فیزیکی و توانبخشی یک رشتهٔ پزشکی تخصصی بالینی است که به بررسی، پیشگیری و درمان معلولیت‌ها و ناتوانی‌های فیزیکی می‌پردازد. استفاده از لفظ فیزیکی در این رشته بیشتر اشاره به فیزیک بدن و کالبد است. یکی از خدمات گروه پزشکی مرهم در مناطق محروم، ارایه خدمات طب فیزیکی است.

Share: