کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و بویراحمد

صدیقه عبادی مطلق ۱۳۶۴ – دنا کارشناس مطالعات فرهنگی فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی محقق پدیده خودکشی در بافت حاشیه‌نشینی شهری یاسوج برگزیده اولین جشنواره استانی نقش زنان در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پایتخت طبیعت ایران- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات یاسوج – ۱۳۹۴ عنوان سازمانی: مدیر دفتر استانی موسسه ملی ندای سلامت مرهم […]