معاونت امور بین الملل

معاونت امور بین الملل

ساسان عالی زاده ۱۳۷۳ – گچساران قاضی دادگستری دادرس دادگاه کیفری عضو قضائی در هیات بدوی انتظامی تخلفات پزشکان عضو قضائی در کمیسیون اجرایی ماده ۱۰ هدفمند کردن یارانه‌ها عضو هیات اجرایی انتخابات رئیس انجمن تربیت بدنی کانون فرهنگی و تربیتی آزادی  تحصیلات فارغ‌التحصیل ممتاز دبیرستان نمونه دولتی علامه طباطبایی کارشناس حقوق قضایی دانشگاه علوم […]