مهدی حکیم
۱۳۷۰ – قم

کارشناس روادید دفتر کفالت
کارشناس فناوری اطلاعات شهرداری قم
مسئول کمیته پیگیری و هماهنگی دبیرخانه دائمی جشنواره مسئولیت های اجتماعی دانشگاه تهران

 تحصیلات
کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات  کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

عضو تیم فوتبال جوانان منتخب استان قم
 

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی