۱۳۱۵ – تهران
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فوق تخصص جراحی سرطان، اطفال و دستگاه گوارش
عضو دائم فرهنگستان علوم پزشکی
مولف و مترجم چندین کتاب پزشکی
استاد ممتاز پژوهشی سال ۱۳۸۵
دریافت نشان درجه یک علمی کشور در سال ۱۳۹۲