لابی مسقّف ۲۲۰ متری
۴۰ باب فروشگاه ۲۰ متری
۲۰ باب فروشگاه ۳۰ متری
۱۰ باب فروشگاه ۶۰ متری
بازارچه محلی ۴۰۰ متری
باجه خود پرداز ۴ دستگاه
۲ رمپ معلولین

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی