دفاتر اداری، ستادی و پشتیبانی مجتمع
بانک
کارگزاری بیمه
دفتر پلیس +۱۰
دفتر پیشخوان خدمات دولت
دفتر خدمات الکترونیکی قضائی
دفتر شرکت مهندسین مشاور
دفاتر نمایندگی موسسات ملی مردم نهاد
موسسه حقوقی
دفتر فنی
دفتر حج و زیارت
۲ دستگاه آسانسور

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی