فصل اوّل: کلیات و اهداف

 

ماده ۱

نام سازمان مردم‌نهاد موردنظر، مؤسسه ندای سلامت مرهم است که در این اساسنامه به لحاظ اختصار “مؤسسه” نامیده می‌شود.

 

ماده ۲

نوع فعالیت: کلیه فعالیت‌ها مؤسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و در موضوع سلامت با رعایت کامل قوانین و مقرّرات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

 

ماده ۳

محدوده فعالیت مؤسسه در سطح ملی است.

 

ماده ۴

محل: مرکز اصلی مؤسسه در استان تهران به نشانی شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی، نبش کوچه چهارم، پلاک ۲۸ واقع است و در صورت لزوم می‌تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه، در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور، شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

 

ماده ۵

تابعیت: مؤسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

 

ماده ۶

مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می‌باشد.

 

ماده ۷

اهداف مؤسسه عبارتند از:

الف: کلیات

درمان بیماران نیازمند در کوتاه‌مدت و آموزش و فرهنگ‌سازی پیشگیری از بیماری، سوانح و مصدومیت‌ها در بلند مدت.

ب: روش اجرای هدف

تجمیع ظرفیت‌های تخصصی و فوق‌تخصصی حوزه سلامت با ایده نذر تخصص‌ها

موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه‌های خاص می‌باشد نیست. بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرای نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخد موافقت دستگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است.

 

 

فصل دوم: ساختار

 

ماده ۸

ارکان مؤسسه عبارتند از: ۱- هیئت امنا ۲- هیئت مدیره ۳- بازرسین ۴- مدیرعامل

 

ماده ۹

هیئت امنا (مجمع عمومی) عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در مؤسسه است که به صورت عادی هر چهارماه ۱ بار و یا به صورت فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.

 

ماده ۱۰

وظایف هیئت امنا:

 • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسین
 • تعیین خط و مشی کلی مؤسسه
 • بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیئت مدیره
 • تصویب ترازنامه و بودجه سالیانه مؤسسه
 • عزل اعضای هیئت­ مدیره و بازرسین
 • تصویب انتشار نشریه

 

ماده ۱۱

هیئت امنا (مجمع عمومی) توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

 

ماده ۱۲

هیئت مدیره:

مؤسسه دارای هیئت مدیره­ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی­البدل خواهد بود. هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره برای دوره­های بعدی بلامانع است.

 

ماده ۱۳

هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی ۱ بار تشکیل می­دهد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق­العاده خواهد داد.

 

ماده ۱۴

هیئت مدیره نماینده قانونی مؤسسه بوده و وظایف و اختیارت آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می­باشد:

حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب­ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات هیئت امنا، افتتاح حساب در بانک­ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی، ادرای و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن.

 

ماده ۱۵

مؤسسه دارای ۱ نفر بازرس اصلی و ۱ نفر بازرس علی­البدل می­­باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یکسال انتخاب می­گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

 

ماده ۱۶

اشخاص ذیل نمی­توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

 • کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده باشند
 • مدیران و مدیرعامل مؤسسه
 • اقربای سببی و نسبی میران و مدیرعامل تا درجه سوم
 • همسر اشخاص مذکور در بند ۲

 

ماده ۱۷

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

 1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیئت امنا؛
 2. مطالعه گزارش سالیانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش برای اطلاع هیئت امنا؛
 3. گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیئت امنا؛
 4. اظهارنظر کتبی درباره صحت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره و مدیران در اختیار هیئت امنا گذاشته­اند؛
 5. سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است؛

 

ماده ۱۸

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می­گردد، نماینده محسوب می­شود و از طرف مؤسسه حق امضا دارد .

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه­دار و در غیاب خزانه­دار با امضای رئیس­ هیئت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

 

ماده ۱۹

مدیرعامل مجری مصوبات هیئت امنا و هیئت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت‌های ذیل می‌باشد:

 1. نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
 2. استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیئت مدیره و هیئت امنا؛
 3. نگهداری دارایی، اموال، حساب­ها، اسناد و دفاتر مؤسسه؛
 4. اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیئت مدیره به وی تفویض شده باشد؛
 5. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت­های مؤسسه به هیئت مدیره جهت ارائه به هیئت امنا؛
 6. تهیه پیش­نویس ترازنامه، بودجه، خط و مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیئت مدیره و امنا؛
 7. تهیه پیش­نویس آیین­نامه­های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم­گیری در هیئت مدیره؛
 8. نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی­ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛
 9. و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین مربوطه به ایشان محول شده یا بشود؛

 

 

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

 

ماده ۲۰

بودجه مؤسسه از طریق ذیل تأمین می‌شود:

الف) هدایا، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی
ب) وقف و حبس
ج) وجوه حاصله از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه مؤسسه

 

ماده ۲۱

مؤسسه مکلّف است درآمد و هزینه‌ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید.

 

ماده ۲۲

مؤسسه دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود. هیئت مدیره مکّلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مؤسسه مسئولیت قانونی دارد.

 

ماده ۲۳

به مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است بر اساس آئین‌نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

 

ماده ۲۴

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۲۴ ماده، در نشست مورخه ۲۳/۴/۱۳۹۵ مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید.

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی