ساسان عالی زاده
۱۳۷۳ – گچساران

قاضی دادگستری
دادرس دادگاه کیفری
عضو قضائی در هیات بدوی انتظامی تخلفات پزشکان
عضو قضائی در کمیسیون اجرایی ماده ۱۰ هدفمند کردن یارانه‌ها
عضو هیات اجرایی انتخابات
رئیس انجمن تربیت بدنی کانون فرهنگی و تربیتی آزادی

 تحصیلات
فارغ‌التحصیل ممتاز دبیرستان نمونه دولتی علامه طباطبایی
کارشناس حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علوم قضایی تهران

سوابق
دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان
رئیس شورای دانش‌آموزی

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی