تاییدیه فعالیت‌های کانون سلامت اجتماعی مرهم دانشگاه تهران از سوی مقام محترم معاونت فرهنگی دانشگاه؛ جناب آقای دکتر مجید سرسنگی

معرفی کانون سلامت اجتماعی مرهم به عنوان کانون شاخص و  نماینده کانون‌های دانشجویی دانشگاه تهران و به منظور نامزد دریافت ششمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان کشور به رییس محترم جهاد دانشگاهی ارسال گردید.
مزید امتنان است مرهم در این جشنواره حائز رتبه ممتاز فداکاری و مورد تجلیل ویژه قرار گرفت.
 

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی
نوشته شده توسط نوشته شده در خدمات