دکتر سید مهدی گنجیانی
۱۳۶۲ – کوه گیلویه
دکترای تخصصی علوم و معارف اسلامی
دکترای تخصصی فقه و حقوق
اتمام سطح چهار حوزه علمیه قم
مولف برترین پایان نامه دکترای تخصصی کشور – ۱۳۹۴
پژوهشگر و مدرس دانشگاه‌های تهران

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی