۱۳۶۱ – اراک
استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
مسلط به زبان انگلیسی و فرانسه
رتبه یک ورودی کارشناسی ارشد – ۱۳۸۶
همکار پژوهشی دانشگاه هلسینکی، فنلاند
همکار پژوهشی دانشگاه زاراگوزا، اسپانیا