زهرا رضایی
۱۳۷۱ – اصفهان

تابعیت افغانستان
۸ سال سابقه تدریس در مدارس خودگردان 
همکار تسهیل گر اجتماعی کمیساریای عالی پناهندگان در ارتباط با جامعه معلولین مهاجر
رئیس شورای مردمی تامین سلامت مهاجرین و اتباع خارجی 
عضو شورای تالیفی افغانستان شناسی در همکاری با وزارت کشور

 تحصیلات
کارشناسی ارشد GIS و سنجش از دور  – دانش آموخته دانشگاه تهران

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی