الهام کیانی
۱۳۷۲ – تهران

مشاور همکار در پروژه‌های عدالت اجتماعی سازمان ملل متحد
تسهیلگر پروژه منارید در استان‌های البرز و سمنان 
مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی 
مدرس آموزش و پرورش تهران
 

 تحصیلات
کارشناسی ارشد محیط زیست  – دانشگاه تهران

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی