نوبت دهی اینترنتی

 
1 شروع 2 پیش نمایش اطلاعات 3 تایید و ثبت

توجه: چهار عکس با دوربین معمولی یا موبایل از محل مورد نظر از زوایای مختلف نیم رخ راست، نیم رخ چپ، روبرو و پایین ارسال فرمایید.
همچنین دقت فرمایید حجم عکس‌های ارسالی می‌بایست " کمتر از 1 مگابایت" باشد و چنانچه در این رابطه با خطایی مواجه شدید، شرح مشکل را برای مسئول سایت به آدرس ایمیل admin@marhamportal.ir ارسال نمایید.

فایل‌ها باید کوچکتر از 1 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: jpg jpeg.
فایل‌ها باید کوچکتر از 1 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: jpg jpeg.
فایل‌ها باید کوچکتر از 1 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: jpg jpeg.
فایل‌ها باید کوچکتر از 1 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: jpg jpeg.