ساختار مرهم

دکتر منوچهر دوایی

رئیس شورای عالی سیاستگذاری
مشاهده پروفایل

دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی

بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره
مشاهده پروفایل

دکتر رحمت الله حافظی

نائب رئیس هیئت مدیره
مشاهده پروفایل

دکتر امین الله نیک اقبالی

بازرس عالی
مشاهده پروفایل

دکتر سید مهدی گنجیانی

خزانه دار
مشاهده پروفایل

دکتر مهرنوش قدیمی

عضو هیئت مدیره
مشاهده پروفایل

محمدعلی کیانی

مدیر عامل
مشاهده پروفایل

به ترتیب حروف الفبا

دکتر احمد اقبالی زارچ

مشاهده پروفایل

علیرضا چیتسازان

مشاهده پروفایل

دکتر رحمت الله حافظی

مشاهده پروفایل

دکتر منوچهر دوایی

مشاهده پروفایل

دکتر کریم رضائی

مشاهده پروفایل

لادن سلیمانی

مشاهده پروفایل

دکتر رضا شاهوردیانی

مشاهده پروفایل

دکتر علیرضا صابری قوچانی

مشاهده پروفایل

دکتر مهرنوش قدیمی

مشاهده پروفایل

دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی

مشاهده پروفایل

دکتر فرهاد کلانتری

مشاهده پروفایل

محمدعلی کیانی

مشاهده پروفایل

دکتر محمدمهدی گلمکانی

مشاهده پروفایل

دکتر سید مهدی گنجیانی

مشاهده پروفایل

دکتر ایروان مسعودی اصل

مشاهده پروفایل

دکتر امین الله نیک اقبالی

مشاهده پروفایل

دکتر سید ضیاء هاشمی

مشاهده پروفایل

زهره جاویدمهر

معاون اجرایی
مشاهده پروفایل

الهه آئینی

مدیر پیگیری‌های ویژه
مشاهده پروفایل