باسمه تعالی
موسسه ملی ندای سلامت مرهم، به اطلاع می‌رساند کلیه افراد مشغول فعالیت و خدمت‌رسانی در این موسسه تحت هر عنوان سازمانی، در سایت موسسه معرفی شده و دارای پروفایل اختصاصی خود هستند؛ لذا تنها معیار اعتبارسنجی اظهارات مطرح شده مبنی بر همکاری با این موسسه، اطلاعات مندرج در سایت مذکور می‌باشد و ادعاهای غیر از مندرجات سایت، غیرواقعی بوده و تکذیب می‌شود.
مضافا این که هرگونه ادعای کذب و سوءاستفاده از نام موسسه، پیگرد قانونی در بر خواهد داشت.
شایان ذکر است تنها شعب موسسه مرهم تهران و خوزستان بوده و هیچ نمایندگی و شعبه‌ای در دیگر استان‌ها ندارد.

درباره مرهم بیشتر بدانید

ما کی هستیم ؟

مرهم، حرکتی عاشقانه در بستر فرهنگ است و تسهیل فرصت مشارکت، برای تمام افرادی است که می‌خواهند و می‌توانند مقداری از وقت و تخصص خود را در جهت رفع نیاز نیازمندان مایه بگذارند. از این رو مرهم با تکیه بر ایده “اهدای وقت و تخصص” شکل گرفت.

مرهم معتقد است که همیاری‌ها نباید صرفأ پولی و یا از جنس کارهای دولتی باشد و ضروریست بتوان بستری را فراهم نمود تا مردم خودشان مشارکت مستقیم را تجربه کنند. مشارکت مستقیم، به معنای نگاه غیرمالی و استفاده از وقت و تخصص افراد، جهت حل مشکل نیازمندان است.

چرا مرهم؟

بر کسی پوشیده نیست که همه نیاز انسان، مشکلاتِ مالی نیست و ضعفِ فکری و فرهنگی از نیازهایی است که قدرت تخریبی بسیار بالایی دارد. خلأ معنوی، احساس تنهایی، کمبود محبت، افسردگی، یأس و ناامیدی، از نیازهایی است که چاره آن صرفأ پولی نیست؛ بلکه مستلزم شناخت ودرک متقابل فردی و اجتماعی است که همانا پاسخ مطلوب به آن از اولویت‌های مرهم است.

همیاری‌ نباید صرفأ پولی باشد و ضروریست بستری فراهم شود تا مردم و متخصصان، مشارکت مستقیم را تجربه کنند. مشارکت مستقیم، به معنای نگاه غیرمالی و استفاده از وقت و تخصص افراد، جهت حل مشکل نیازمندان است.

تخصص ما

جراحی پلاستیک و ترمیمی
طب فیزیکی و توان بخشی
ارتوپد و جراحی ستون فقرات
چشم پزشکی
مشاوره
0
ویزیت حضوری و الکترونیکی فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی
0
عمل جراحی پلاستیک صد درصد رایگان
0
ویزیت تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی رایگان
0
ویزیت تخصصی جراحی ستون فقرات رایگان
0
ویزیت فوق تخصصی چشم پزشکی رایگان
0
تامین دارو و تجهیزات پزشکی رایگان

اخبار و اطلاع رسانی