دکتر سید ضیاء هاشمی

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”دکتر سید ضیاء هاشمی” member_position=”عضو هیئت امنا” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff” image=”55963″][/it_member][it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]رزومه[/it_heading] دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ریاست موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ریاست…

ادامه مطلب
عضو مرهمهیئت امناهیئت مدیره

دکتر امین الله نیک اقبالی

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”دکتر امین الله نیک اقبالی” member_position=”بازرس عالی” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff” image=”56299″] عضو هیئت امنا و مدیره [/it_member][it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]رزومه[/it_heading] استاد تمام گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکان ایران عضو مجمع تخصصی آکادمی چشم پزشکان آمریکا…

ادامه مطلب
عضو مرهمهیئت امناهیئت مدیره

دکتر ایروان مسعودی اصل

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”دکتر ایروان مسعودی اصل” member_position=”عضو هیئت امنا و مدیره” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff” image=”55957″][/it_member][it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]رزومه[/it_heading] دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عضو هیئت مدیره سازمان بیمه…

ادامه مطلب

دکتر امیرحسین یزدانی

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”دکتر امیرحسین یزدانی” member_position=”عضو هیئت امنا” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff” image=”55954″] متخصص طبّ فیزیکی و توانبخشی [/it_member][it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″ margin_top=”5″][/it_heading]

ادامه مطلب
عضو مرهممدیر

سیده میترا متولیان سجادی

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”سیده میترا متولیان سجادی” member_position=”مدیر پایش و نظارت بر اطلاعات” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff” image=”55950″] ↓ معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات [/it_member] sajadi@marhamportal.ir [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]تحصیلات[/it_heading] کارشناسی علوم تربیتی – دانشگاه فرهنگیان کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی – دانشگاه شهید بهشتی [it_heading heading_style=”simple”…

ادامه مطلب
عضو مرهممدیر

زهره جاوید مهر

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”زهره جاوید مهر” member_position=”معاون اجرایی” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff” image=”55943″][/it_member] javidmehr@marhamportal.ir [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]تحصیلات[/it_heading] کارشناسی روانشناسی عمومی – دانشگاه سلمان فارسی کازرون کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه علامه طباطبائی [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″ margin_top=”5″]سوابق[/it_heading] مربی کودکان اتیستیک مدرس…

ادامه مطلب
عضو مرهممدیر

الهه آئينی

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”الهه آئينی” member_position=”مدیر پیگیری‌های ویژه” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff” image=”56142″] حوزه مدیرعامل [/it_member] aeini@marhamportal.ir [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]تحصیلات[/it_heading] کارشناسی ارشد محیط زیست – دانشگاه تهران [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″ margin_top=”5″]سوابق[/it_heading] فعالیت با عنوان محقق در بخش زیست محیطی مستند نگاه به ایران مدیر…

ادامه مطلب

صبا کرم

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”صبا کرم” member_position=”معاون درمان” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff”][/it_member] karam@marhamportal.ir [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]تحصیلات[/it_heading] دکتری داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی تهران [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″ margin_top=”5″]سوابق[/it_heading] مسئول گروه‌های پزشکی قرارگاه جهادی امام رضا(ع)  از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ مسئول کارگروه بهداشت و درمان گروه‌های…

ادامه مطلب
عضو مرهممعاون

علیرضا ابراهیمی

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”علیرضا ابراهیمی” member_position=”معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:https%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Falirezaty|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff” image=”55923″][/it_member] مدیرعامل شرکت هزاره اطلاعات شریف مدیر استارتاپ پاراسین ebrahimi@marhamportal.ir [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]تحصیلات[/it_heading] کارشناسی برق الکترونیک – دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی فناوری اطلاعات – دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی مهندسی نرم افزار…

ادامه مطلب