ثبت نام کارگاه های آموزش پیشگیری از دیسک کمر سفر شیراز

[it_btn btn_size=”btn-sm” btn_shape=”rounded” bg_main=”gradient” hover_shad=”1″ link=”url:http%3A%2F%2Fmarhamportal.ir%2F57584%2F|||” bg_grad=”-webkit-linear-gradient(left, #00ffc4 0%, #0b9a9c 100%)” hover_color=”#000000″ hover_bg_color=”#0a0a0a”] چهارشنبه 14 اسفند – ساعت 15 تا 17 [/it_btn][it_btn btn_size=”btn-sm” btn_shape=”rounded” bg_main=”gradient” hover_shad=”1″ link=”url:http%3A%2F%2Fmarhamportal.ir%2F57583%2F|||” bg_grad=”-webkit-linear-gradient(left, #00ffc4 0%, #0b9a9c 100%)” hover_color=”#000000″ hover_bg_color=”#0a0a0a”] پنجشنبه 15 اسفند – ساعت 10 تا 12 [/it_btn][it_btn btn_size=”btn-sm” btn_shape=”rounded” bg_main=”gradient” hover_shad=”1″ link=”url:http%3A%2F%2Fmarhamportal.ir%2F57582%2F|||” bg_grad=”-webkit-linear-gradient(left, #00ffc4 0%, #0b9a9c 100%)” hover_color=”#000000″ hover_bg_color=”#0a0a0a”]…

ادامه مطلب

کارگاه دیسک کمر شیراز شنبه 17 اسفند – ساعت 10 تا 12

نام*نام خانوادگی*کد ملی*شماره تلفن همراه* این iframe حاوی منطق مورد نیاز برای پردازش فرم های گرویتی مبتنی بر Ajax است.

ادامه مطلب

کارگاه دیسک کمر شیراز جمعه 16 اسفند – ساعت 15 تا 17

نام*نام خانوادگی*کد ملی*شماره تلفن همراه* این iframe حاوی منطق مورد نیاز برای پردازش فرم های گرویتی مبتنی بر Ajax است.

ادامه مطلب

کارگاه دیسک کمر شیراز جمعه 16 اسفند – ساعت 10 تا 12

نام*نام خانوادگی*کد ملی*شماره تلفن همراه* این iframe حاوی منطق مورد نیاز برای پردازش فرم های گرویتی مبتنی بر Ajax است.

ادامه مطلب

کارگاه دیسک کمر شیراز پنجشنبه 15 اسفند – ساعت 15 تا 17

نام*نام خانوادگی*کد ملی*شماره تلفن همراه* این iframe حاوی منطق مورد نیاز برای پردازش فرم های گرویتی مبتنی بر Ajax است.

ادامه مطلب

کارگاه دیسک کمر شیراز پنجشنبه 15 اسفند – ساعت 10 تا 12

نام*نام خانوادگی*کد ملی*شماره تلفن همراه* این iframe حاوی منطق مورد نیاز برای پردازش فرم های گرویتی مبتنی بر Ajax است.

ادامه مطلب

کارگاه دیسک کمر شیراز چهارشنبه 14 اسفند – ساعت 15 تا 17

نام*نام خانوادگی*کد ملی*شماره تلفن همراه* این iframe حاوی منطق مورد نیاز برای پردازش فرم های گرویتی مبتنی بر Ajax است.

ادامه مطلب