عضو مرهممدیر

مهرناز نوذری

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”مهرناز نوذری” member_position=”مدیر پرونده های الکترونیکی سلامت” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff” image=”56086″]↓ معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات[/it_member] nozari@marhamportal.ir [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]تحصیلات[/it_heading] کارشناسی زمین شناسی – دانشگاه تهران کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش رسوب شناسی – دانشگاه تهران [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″…

ادامه مطلب
عضو مرهممدیر

سیده میترا متولیان سجادی

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”سیده میترا متولیان سجادی” member_position=”مدیر پایش و نظارت بر اطلاعات” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff” image=”55950″] ↓ معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات [/it_member] sajadi@marhamportal.ir [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]تحصیلات[/it_heading] کارشناسی علوم تربیتی – دانشگاه فرهنگیان کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی – دانشگاه شهید بهشتی [it_heading heading_style=”simple”…

ادامه مطلب
عضو مرهممدیر

زهره جاوید مهر

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”زهره جاوید مهر” member_position=”معاون اجرایی” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff” image=”55943″][/it_member] javidmehr@marhamportal.ir [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]تحصیلات[/it_heading] کارشناسی روانشناسی عمومی – دانشگاه سلمان فارسی کازرون کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه علامه طباطبائی [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″ margin_top=”5″]سوابق[/it_heading] مربی کودکان اتیستیک مدرس…

ادامه مطلب
عضو مرهممدیر

الهه آئينی

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”الهه آئينی” member_position=”مدیر پیگیری‌های ویژه” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff” image=”56142″] حوزه مدیرعامل [/it_member] aeini@marhamportal.ir [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]تحصیلات[/it_heading] کارشناسی ارشد محیط زیست – دانشگاه تهران [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″ margin_top=”5″]سوابق[/it_heading] فعالیت با عنوان محقق در بخش زیست محیطی مستند نگاه به ایران مدیر…

ادامه مطلب