صبا کرم

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”صبا کرم” member_position=”معاون درمان” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff”][/it_member] karam@marhamportal.ir [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]تحصیلات[/it_heading] دکتری داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی تهران [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″ margin_top=”5″]سوابق[/it_heading] مسئول گروه‌های پزشکی قرارگاه جهادی امام رضا(ع)  از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ مسئول کارگروه بهداشت و درمان گروه‌های…

ادامه مطلب
عضو مرهممعاون

علیرضا ابراهیمی

[it_member member_style=”2″ align=”text-center” member_name=”علیرضا ابراهیمی” member_position=”معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:https%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Falirezaty|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff” image=”55923″][/it_member] مدیرعامل شرکت هزاره اطلاعات شریف مدیر استارتاپ پاراسین ebrahimi@marhamportal.ir [it_heading heading_style=”simple” font_weight=”” size=”28″ margin_bottom=”-5″]تحصیلات[/it_heading] کارشناسی برق الکترونیک – دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی فناوری اطلاعات – دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی مهندسی نرم افزار…

ادامه مطلب