۱۳۴۶ – یاسوج
دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ریاست موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
ریاست گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
عضو کمیسیون اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی