پورتال مرهم در حال بروزرسانی می باشد
به زودی کلیه اطلاعات پورتال تکمیل می گردد


MarhamPortal

MarhamPortal

گالری ویدیوها

کلیپ های مرهم

  • کلیپ 26 سفر گذشته مرهم 0

کلیپ 26 سفر گذشته مرهم

  • گزارش سفر بیرجند 2

این ویدیو کلیپ بخش کوچکی از کار گروه مرهم را در سفر به بیرجند نشان میدهد

  • گروه فوق تخصصی جراحی پلاستیک مرهم 2

این ویدیو تصاویر اکثر گروه که با مرهم همکاری دارند را شامل میشود


گزارش سفرها

  • گزارش سفر 26 کرمانشاه 2

گزارش تلویزیون کرمانشاه از گروه مرهم