MarhamPortal

MarhamPortal

پیگیری ثبت اطلاعات اهداکننده وقت و تخصص

راهنما

برای اطلاع از وضعیت اهداکننده وقت و تخصص ثبت شده اول کد پیگیری 5 رقمی که در زمان ثبت نام به شما اعلام شده و شماره تلفن همراهی که وارد نموده اید را به همراه کد فایلی که در صفحه نمایش داده شده است را وارد کنید، سپس دکمه پیگیری را انتخاب نمایید.
پس از نمایش اطلاعات اهداکننده وقت و تخصص ثبت شده، در صورت درخواست حذف ملک، دکمه «درخواست حذف» را انتخاب کنید. در این صورت پس از تأیید توسط راهبر وب سایت، اطلاعات اهداکننده وقت و تخصص شما حذف می گردد.

بازیابی اطلاعات اهداکننده وقت و تخصص


شما می توانید اطلاعات اهداکننده وقت و تخصصی خود را تغییر دهید.
دقت نمایید تغییر اطلاعات منجر به خروج اطلاعات از وب سایت می شود و تا زمانی که راهبر وب سایت اطلاعات شما را تایید ننماید، اطلاعات اهداکننده وقت و تخصص در وب سایت نمایش داده نمی شود.