علی پارسایی
۱۳۷۰ – اندیمشک

رئیس اسبق شورای دانش‌آموزی استان خوزستان
مشاور جوان استاندار بوشهر


 تحصیلات
کارشناسی حقوق – دانشگاه شاهد تهران
کارشناسی ارشد حقوق عمومی – دانشگاه علوم قضائی تهران

 افتخارات
عضو بنیاد ملی نخبگان از سال ۱۳۸۸
نفر دوم مسابقات فرهنگی هنری دانشجویان کشور سال ۱۳۸۹
برگزیده نهمین جشنواره منطقه‌ای ممتازین مخترین و مبتکرین سال ۱۳۹۰