ملینا فرجی
۱۳۷۴ – تهران

بهیار درمان‌گری برای کودکان دچار ایدز

 تحصیلات
کارشناس روانشناسی کودکان استثنایی – دانشگاه تهران

 مدارک بین‌الملی
مدرک بین‌المللی موسیقی درمانی

 تخصص هنری
نوازنده سنتور

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی