صدیقه عبادی مطلق
۱۳۶۴ – دنا
کارشناس مطالعات فرهنگی
فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی
محقق پدیده خودکشی در بافت حاشیه‌نشینی شهری یاسوج
برگزیده اولین جشنواره استانی نقش زنان در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پایتخت طبیعت ایران- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات یاسوج – ۱۳۹۴
عنوان سازمانی: مدیر دفتر استانی موسسه ملی ندای سلامت مرهم در استان کهگیلویه و بویراحمد
 

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی